Spelen

Alle hoeken worden goed benut.

Storm

In de kring werd er verteld over de wind, regen en een omgewaaide boom. We bewerken een tekening over de storm.

Lees meer

Eerste schooldag

De eerste schooldag is goed verlopen. Soms even verdriet maar er werd vooral veel gespeeld en natuurlijk hebben we ook regelmatig de handen wassen. Lees meer