Info inschrijving

INSCHRIJVEN voor schooljaar 2022-2023?

Aanmelden kon tot 18 maart (12u)

Na deze datum kan er steeds worden aangemeld via het secretariaat.

INFO DIGITAAL AANMELDEN: inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

Stap 1: 
Je meldt je via het aanmeldingsformulier aan tussen maandag 7 maart 2021 (9u) en vrijdag 18 maart 2021 (einde 18 maart om 12u). 

Stap 2: 
Je ontvangt uiterlijk op 21 maart een mail met leesbevestiging waarin vermeld zal staan of jouw aanmelding gunstig (= inschrijven) of ongunstig (= wachtlijst) is.

Stap 3: 
Als je aanvraag gunstig is, kan je komen inschrijven tussen 22 maart 2022 en 26 april 2022. 

DATUM TOEWIJZING VOOR DE ALLE GEBOORTEJAREN: vrijdag 18 maart om 13u

TOEWIJZINGEN: 
Inschrijven moet gebeuren tussen 22 maart 2022 en 26 april 2022. 
Maak een afspraak om in te schrijven met het secretariaat. 

HAD U NIET DEELGENOMEN AAN DE DIGITALE AANMELDINGSPROCEDURE?
Vanaf 27 april 2021 start de periode van de “vrije inschrijvingen”. 
(Let wel; indien nog plaatsen ter beschikking.)