Toneelvoorstelling voor de kinderen tijdens het schooloverleg.