Storm

In de kring werd er verteld over de wind, regen en een omgewaaide boom. We bewerken een tekening over de storm.