Hoog bezoek in de klas

Bij Sodais thuis, zijn er konijntjes geboren,

Ze kwamen eens hallo zeggen in de klas.