De ruimte

Op maandag hadden 3 ouders van de klas pannenkoeken gebakken nav pannenkoekendag. Ik legde uit dat dit een traditie is op de vooravond van de vasten en probeerde de vasten en Pasen kort en bondig te omschrijven. Dit was geen makkie.
Deze week werken we nog wat verder over de ruimte nav het dag en nacht gedeelte van ons project “wie leeft er in de nacht”. De interesse naar de ruimte is heel groot onder de kinderen, en bepaalde kinderen zijn er thuis ook heel fel mee bezig. Op maandag keken we verder naar de film van E.T .We werken deze week onze vrije teksten verder af en stelden ze aan elkaar voor. Er waren ook heel wat kinderen die hun ruimtecontract nog moesten afwerken. Hiervoor was er deze week alle tijd.
Ik vertelde nog een verhaal over  het maanlicht van Coby Hole, we weken verder uit over de zwaartekracht en magnetisme en experimenteerden met lichte en zware magneten in de klas. Ondertussen gingen we ook verder in op de materialen waaruit onze klas voorwerpen bestaan. Op het einde van het project deden we een uitgebreide projectevaluatie.
We hadden ook het geluk nog eens een stevige winterprik mee te maken waarbij het ook overdag vroor. We zetten een kom water buiten en bekeken de evolutie van water, naar een dun laagje ijs tot een hele klomp ijs. We probeerden het ijs om ter ’t langst vast te houden en keken hoe rap het smolt in onze handen.
Op woensdag trotseerden we de koude wind en zijn we gaan zwemmen.
Verder gaven we elkaar complimentjes op complimentendag, we keken wie de grootste en kleinste van de klas is, de oudste en de jongste en dat er geen clausaal verband is tussen deze eigenschappen en we werkten weer een uurtje in ons schriftboekje aan onze fijne motoriek.
Op vrijdag mochten de kinderen proefspelletjes doen bij Phoebe. In de namiddag vertelde ik een sprookje van de gebroeders Grimm over de 3 honden, genaamd : Peper, Zout en Mosterd