Niveaulezen

Naargelang hun leesniveau worden de kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar ingedeeld in groepen. Er zijn een aantal leesniveaus, gebaseerd op de AVI-test (technische leesvaardigheid bij zinnen). Elke week lezen de kinderen een half uur in de klas, onder begeleiding van een leesouder of leerkracht.

Bij iedere toetsenreeks wordt ook het leesniveau van de kinderen getest, zodat ze regelmatig kunnen doorschuiven. Wie het hoogste niveau behaald heeft, oefent op expressief, begrijpend en verklarend lezen.