Levensbeschouwing

Levensbeschouwelijke vakken

 

Leefschool De Vlieger is een pluralistische school. Dat wil zeggen dat we openstaan voor alle religieuze of filosofische strekkingen. Als je kind naar het lager onderwijs gaat, ben je wettelijk verplicht te kiezen tussen enerzijds katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, israƫlitische of islamitische godsdienst, en anderzijds niet-confessionele zedenleer. De levensbeschouwelijke vakken worden steeds ingericht overeenkomstig de keuze van de ouders.

Er is echter nog een andere optie: je kan ook vrijstelling van godsdienst of zedenleer vragen. De kinderen voor wie vrijstelling is aangevraagd, volgen in onze schoolĀ cultuurbeschouwing. Tijdens die lessen brengen we hen in contact met de waardevolle elementen van de verschillende wereldculturen, in een geest van openheid, pluralisme en verdraagzaamheid. Deze cultuurbeschouwing is een aanvulling op de bestaande levensbeschouwelijke vakken en wordt gelijktijdig daarmee ingericht.