Kinderbemiddelaars

Bij conflicten en ruzietjes op de speelplaats kunnen kinderen hulp vragen aan de kinderbemiddelaars. Dat zijn kinderen van de school die zelfstandig bemiddelen en samen met de betrokken partijen een oplossing proberen te zoeken. Ze hebben ook oog voor kinderen die zich afzonderen op de  speelplaats. Tijdens het bemiddelen kunnen ze uiteraard steeds de hulp inroepen van een leerkracht.

We zijn er als school van overtuigd dat afspraken die gemaakt worden onder ‘gelijken’ veel sneller aanvaard en nageleefd worden.
De kinderbemiddelaars hebben een speciale opleiding gekregen en krijgen voldoende ondersteuning. Om de paar weken komen we met hen samen om te ventileren en eventuele problemen op te lossen.