Huiswerk

Voor veel kinderen blijft het noodzakelijk thuis te oefenen op bepaalde delen van de leerstof.

Daarom voorzien we ‘huiswerk’ voor een aantal onderdelen:

  • 1ste  leerjaar: lezen
  • 2de  leerjaar: tafels, woordpakket
  • 3de  leerjaar: tafels, woordpakket
  • 4de  leerjaar: woordpakket, voorbereiding toetsen
  • 5de  leerjaar: woordpakket, Frans, leren leren, voorbereiding toetsen
  • 6de  leerjaar: woordpakket, Frans, leren leren, voorbereiding toetsen

Huiswerk kan ook het afwerken zijn van de fiches die in de klas niet afgewerkt raakten, maar dit beperken we tot het uiterste minimum. Voor een gedetailleerde opsomming van het huiswerk verwijzen we naar het schoolreglement.