Evaluatiesysteem

Ons blokkensysteem houdt in dat er tijdens het schooljaar vier ‘objectieve controlemomenten’ zijn. Dit zijn tijdstippen waarop getoetst wordt in hoeverre de kinderen de leerstof van de voorbije maanden verwerkt hebben. Die controlemomenten of toetsen vallen telkens om de 9 weken.

Daarnaast zijn er ook toetsen tussendoor, steeds over duidelijk afgebakende onderdelen. Welke deze zijn, kom je te weten op de eerste leefgroepvergadering. De leerstof is dus in vier blokken opgesplitst. De kinderen krijgen evenwel de mogelijkheid om het globale leerstofpakket op eigen tempo onder de knie te krijgen. De toetsen worden gevolgd door een evaluatierapport. De resultaten (percentages) van de proeven op zich delen we echter niet mee. Dat doen we vanuit onze bekommernis om geen school te zijn waar concurrentiegeest de bovenhand haalt. De leerkrachten houden met de resultaten wel rekening bij het werken met de individuele fiches.

De kinderen worden geëvalueerd op twee vlakken: cognitief (leerstof) en sociaal-emotioneel.

Op cognitief vlak krijgen de kinderen per blok een planning. Daarop wordt aangeduid hoe ver ze gevorderd zijn. Alle kinderen werken het blok zo goed mogelijk af binnen de vooropgestelde tijd van acht weken. Na elk blok volgt een toetsenweek, waarna individueel of klassikaal wordt bijgewerkt. Daarna beginnen de kinderen aan het volgende blok. Afhankelijk van de mogelijkheden van elk kind kan een blok uitgebreid of beperkt worden. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de toetsen.
Op sociaal-emotioneel gebied evalueren we aan de hand van de axenroos. Je kind krijgt twee keer per jaar een evaluatiemap mee naar huis, waarin je toelichting vindt over zijn of haar sociaal-emotionele vaardigheden en attitudes. Die map verhuist mee met je kind naar de volgende leefgroepen. Zo kunnen we continuïteit verzekeren en de evolutie duidelijk volgen.