Ouderpartcipatie

Voor ouders is hun kind hun dierbaarste bezit. Van zodra het kind school loopt, vertrouwen zij het voor een grote tijd van de dag aan anderen toe.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat ouderparticipatie verrijkend is voor zowel de kinderen, de begeleiders als de ouders zelf. Maar ook de school op zich wordt er beter van. Ouders nemen op De Vlieger dan ook een heel belangrijke plaats in. We zouden zelfs durven te zeggen: je kind inschrijven is ook jezelf inschrijven!

Onze ouders worden op drie niveaus bij de school betrokken:

1Het kind: er worden per schooljaar twee (kleuter) tot vier (lager) vaste momenten afgesproken waarbij de ouders het met de begeleiders kunnen hebben over de evolutie van hun kind. Anderzijds zijn er zeker ook genoeg gelegenheden voor een losse babbel: een onthaalmoment ’s morgens, bij het meehelpen in de leefgroep, bij een project …

2De leefgroep: geregeld komen de ouders en de begeleiders van één leefgroep samen op een leefgroepsvergadering. Hierop wordt het reilen en zeilen van de groep besproken. Ook praktische hulp bieden in de groep is een manier om betrokken te zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het mee helpen denken rond een project, het niveaulezen, ondersteuning bij contract- en hoekenwerk, het zwemmen …

3De school: op regelmatige basis komt de algemene oudervergadering bijeen om de belangrijke lijnen binnen het schoolbeleid mee te bepalen. Deze vergadering, die wij schooloverleg noemen, staat open voor alle ouders.

De schoolraad is het officiële overlegorgaan van het GO!. Hierin is steeds een ruime afvaardiging vanuit de ouders gegarandeerd. Daarnaast zijn er nog het schoolbestuur en de werkgroepen. Naast vaste werkgroepen zoals infrastructuur, financiën, communicatie en evenementen richten we ook ‘ad hoc werkgroepen’ op wanneer daar nood aan is.