Waarden verkennen

Een school waar waarden verkend worden

 

We willen als school ook bepaalde waarden overbrengen naar de kinderen.

Waarden zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid en openstaan voor andere culturen vinden wij zeer belangrijk om mee te geven. We grijpen elke gelegenheid aan om zaken hierrond bespreekbaar te stellen, met als doel dat kinderen deze waarden vol engagement zelf gaan naleven.