Welbevinden

Een school waar je je goed voelt

 

Kinderen kunnen pas ten volle leren in een sfeer waar ze zich veilig voelen. Enerzijds moet er in de school rust en geborgenheid zijn, waardoor kinderen zich goed kunnen voelen in hun eigen vel. Anderzijds moeten ze er constant uitgedaagd worden. We willen graag dat de kinderen zich vrij kunnen uiten in beeld, taal en beweging. Expressie is essentieel voor iedereen en mag niet gereduceerd worden tot zomaar een knutsel- of turnuurtje. Expressie is noodzakelijk verbonden met wat ervaren wordt en moet dus ook gestimuleerd worden.

Vrije expressie geeft ons een uitgelezen kans de mogelijkheden en interesses van de kinderen te leren kennen. Aansluiten bij de competenties en motivaties die een kind reeds bezit kan niet vanuit ontwikkelingspsychologische inzichten alleen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn natuurlijk wel een hulpmiddel voor leerkrachten om de vrije expressie van kinderen te leren kaderen en om daar iets zinnigs mee te doen.