Kind centraal

Een school waar het kind au sérieux genomen wordt

 

Kinderen au sérieux nemen betekent dat je op een eerlijke manier rekening houdt met hun inbreng. 

Luisteren naar kinderen betekent dat je hun manier van denken en oplossen ook durft te volgen, ook al is dit niet direct de beste oplossing volgens het boekje. Het betekent ook dat je kinderen aanvaardt zoals ze zijn. Dat ze de veiligheid voelen van ‘hier kan ik echt mezelf blijven, hier moet ik geen masker opzetten, want ik mag zijn wie ik ben’.

Voor ons zijn kinderen evenwaardig aan volwassenen, maar we verwachten natuurlijk niet dat ze zich hier ook als volwassenen gedragen.

‘Groot worden’ vraagt een leerproces dat slechts stap voor stap kan opgenomen worden. Kinderen moeten de kans krijgen hun eigen weg te gaan en om daarin ook gerespecteerd en begeleid te worden. 

Dan is de vraag niet: ‘Hoe kan ik de kinderen motiveren?’, maar wel: ‘Hoe kan ik de motivatie van de kinderen ontdekken en er zinvol mee omgaan?’