Een leefschool

Samenleven houdt in dat er een solidaire sfeer is en dat er een echt ‘wij-gevoel’ heerst op de school. Solidariteit betekent respect hebben voor een ander, maar ook zich engageren en opkomen voor elkaar. Niet enkel het individu is belangrijk, ook het bevragen van elkaar en samen iets leren om een goed resultaat te bekomen voor de hele groep.

Goed samenleven gaat niet vanzelf, ook dit moet geleerd worden:

– Regels en afspraken zijn noodzakelijk als je vreedzaam met elkaar wil samenleven. Kinderen en volwassenen zoeken samen naar grenzen en maken afspraken, ook al is dit soms moeilijk.

– Conflicten en ruzies hoeven niet steeds op voorhand vermeden te worden.

– Leren onderhandelen, het standpunt van de ander leren begrijpen, compromissen sluiten … vinden wij even belangrijke leerprocessen als rekenen en schrijven.

– Elkaar helpen om iets te bereiken vinden we zinvoller dan de ieder-voor-zich-mentaliteit.

– Verdraagzaamheid mag geen loos woord worden: respect voor het unieke in jezelf en een ander gaan hand in hand.

Wij willen een school waar kinderen, ouders, leerkrachten en andere participanten zich thuis voelen en met elkaar betrokken zijn. Een school waar iedereen elkaar kent en zich verantwoordelijk voelt voor de anderen. Zo voel je ’Dit is onze school!’.