Ervaringsgericht

Een school waar leren door ervaren belangrijk is

 

We leren door te leven. Leven betekent handelen, dingen echt ervaren, zelf oplossingen zoeken, beslissingen durven en kunnen nemen. Leven betekent ook zich lichamelijk kunnen uiten, zich emotioneel kunnen uitdrukken, eigen emoties en die van anderen erkennen en ermee leren omgaan.

Ervaringsgericht werken is niet alleen veel ervaringen opdoen, maar ook stilstaan bij wat ervaren wordt: ‘Waar ben ik mee bezig, hoe voel ik mezelf daarbij en wat gebeurt hiermee in de groep?’.

Uiteindelijk beogen we met het ervaringsgericht leren dat we voortdurend werken vanuit de leefwereld van de kinderen. Wat boeit hen op dit ogenblik? Waarom wordt er op een bepaalde manier gereageerd? Wat zijn hun interesses en motivaties? Alle facetten van het kind moeten dus volop kansen krijgen om tot ontplooiing te komen.

Tegelijk leren kinderen omgaan met de gevolgen van de keuzes die ze maken.

Kinderen mogen ook fouten maken en moeten daartoe zelfs de kans krijgen, omdat dit nog altijd een zinvolle ‘leerschool’ voor hen is. Het experimenteren is hierbij niet onbelangrijk.