Vrije werktijd

Naast de kleuters hebben de leerlingen van de lagere afdeling op welbepaalde tijdstippen nog vrije werktijd. Ze kiezen dan voor een van de keuzehoeken in de klas: de knutselhoek, de projecthoek, de verkleedhoek, de verfhoek, de poppenhoek, de bouwhoek…

De keuze is vrij, maar de kinderen moeten wel duidelijk verwoorden wat ze in de gekozen hoek precies willen doen.