Projectwerk

Elke leefgroep werkt rond projecten die aansluiten bij de leefwereld en interesses van de groep. De hele leefgroep – kinderen en begeleider – kiest waarover het project gaat. Naargelang het niveau van de kinderen wordt de projectwerking op een andere manier weergegeven: flappen met tekst voor de ouderen, tekeningen en pictogrammen voor de kleinsten. De kinderen bepalen zelf de doelstellingen van hun project. Daarbij komen drie vragen aan bod:

Wat willen we weten ? (= kennen)

Wat willen we doen ? (= kunnen)

Hoe willen we door dit project onze houding bijsturen ? (= attitudes)

Deze vragen vormen de basis voor enkele weken werk. We streven ernaar om in ieder project zo veel mogelijk ontwikkelingsdoelen of eindtermen te verwerken. Daartoe geeft de leerkracht eventueel ‘extra’ les over onderwerpen die nauw aansluiten bij het project. Elk project mondt uit in een eindproduct: een tentoonstelling, een plakboek, een toneelvoorstelling of muzische activiteit …

Ten slotte is er de evaluatie. Na het project krijgen de kinderen op een speelse manier een aantal vragen voorgelegd zodat het project geëvalueerd wordt.