Leefgroepen

De Vlieger werkt met vier leefgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenzitten.

De kleuters vormen samen de eerste leefgroep, die opgesplitst is in vier klassen: een peuterklas, een eerste kleuterklas en twee klassen waarin zowel tweede als derde kleuters zitten.

In de lagere school zijn er telkens 2 parallelklassen per leefgroep.

In de tweede leefgroep vinden we het eerste en tweede leerjaar.
De derde leefgroep bestaat uit het derde en vierde leerjaar.
De vierde leefgroep bestaat uit het vijfde en zesde leerjaar.