Kring

In elke leefgroep begint de dag met de kring, een moment waarop de kinderen om beurten kunnen vertellen over hun ervaringen thuis, op school en elders. Meestal is één van de kinderen gespreksleider. Hij of zij zorgt dat iedereen het gesprek kan volgen, dat iedereen die iets wil vertellen aan bod komt en dat de kinderen kunnen voortborduren op elkaars verhalen.

Hoe dat allemaal concreet verloopt, wordt per leefgroep afgesproken. Soms werken we ook met themakringen: naar aanleiding van de actualiteit of een project bespreekt de groep dan een specifiek thema. Nog een variant is de evaluatiekring.