Frans

Vanaf het vijfde leerjaar krijgen de kinderen ten minste twee uur Frans per week. Dat doen we volgens het handboek ‘Francofan’, een methode die zich vooral toespitst op het spreken van deze voor kinderen nog vreemde taal.