Contractwerk

De Vlieger hanteert werkvormen die van de kinderen een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vragen.
Bij de kleuters geven de leerkrachten een aanbod: een activiteit (hoeden maken, liedje leren, schilderen, pizza bakken …) waaraan de kinderen die dat willen, kunnen deelnemen. De kleuters die niet aan het aanbod meedoen, mogen vrij kiezen tussen de verschillende keuzehoeken (knutselhoek, bouwhoek, puzzelhoek …).

De begeleiders letten er wel op dat ieder kind regelmatig meedoet met het aanbod.

De oudste kleuters krijgen regelmatig een contract: een knutselwerkje, tekening, puzzel, … Hieraan mogen ze werken wanneer ze dat willen, zolang ze er klaar mee zijn op het afgesproken tijdstip.
In de lagere afdeling is de leerstof per leerjaar ingedeeld in vier blokken van acht weken. Op het eind van ieder blok volgt een toetsenweek; van bepaalde onderdelen gebeurt de toetsing tussendoor. Per blok moeten de kinderen fiches met oefeningen afwerken. Ze mogen zelf plannen wanneer ze welke fiches maken, maar ze moeten natuurlijk elke week wel het afgesproken aantal inleveren.

Doordat niet alle kinderen op hetzelfde tempo en niveau werken zijn de contracten aan het individuele kind aangepast.