Welkom aan de vijf nieuwe kinderen.

Wennen aan naar school gaan.

Wennen aan de nieuwe klasgenoten. Maar iedere dag ging het een beetje beter.