Sint op bezoek

We vertelden de Sint veel mopjes en raadseltjes, zongen liedjes (zelfs ook solo) en gaven tekeningen.”