Handen en knieën

Met  onze handen kunnen we lekker kliederen met verf.  We spelen ook een ritmespel.

Juliette vertelde dat haar papa pijn had aan zijn knie.  Fietsen kan hij niet, wij fietsen in de lucht.

En ook nog..