Eindproduct : welke dieren leven in de herfst.

Ziehier ons eindproduct: welke dieren leven in de herfst?
We kozen elk een dier en knutselden of schilderden het.