Vrije tekst maken met materialen uit de klas.

Wat hebben we deze week gedaan?

 • Een vrije tekst gemaakt met materialen (strijk parels, blokken, hammertje tik, …) uit de klas. Daarna er een verhaal bij vertellen + een taalactiviteit aan gekoppeld.
 • Contract:
  Herkennen van de cijfers
  Groepjes maken van 6
  Tellen en het correcte cijfer/aantal omcirkelen
  Evenveel dieren kleuren als het cijfer
  1 meer en 1 minder tekenen
  Rangtelwoorden: zet een streep onder de eerste tulp, derde, laatste,…
 • Schrift met de oudste kleuters (letten op zithouding, pengreep, rond polsbewegingen,…)
 • Boeken over zaadjes bespreken/benoemen/… (Mona bracht deze boeken mee)
 • Vaderdagcadeau maken (woensdag zullen ze dit meekrijgen naar huis)
 • Lied aanbrengen voor Vaderdag. (Het lied bespreken, waarover gaat het? Welke sfeer brengt het lied met zich mee, zacht/hard, traag/snel,… het lied begeleiden met schudeitjes: schudden op de maat)
 • Durven presenteren/voorstellen van je vrije tekst voor groep.